studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDD27 Avancerad webbprogrammering, 4 p / 6 hp
/Advanced Web Programming/

För:   COS   CS   D   DAV   I   Ii   IT   MT  

 

Prel. schemalagd tid: 60
Rek. självstudietid: 100

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):C

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datavetenskap, datalogi

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syftar till att ge kunskaper om praktiska och begreppsmässiga aspekter av att skapa avancerade webbapplikationer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Använda tekniker som Java, JavasScript, PHP, och JSP för att skapa multianvändarsystem över Internet
  • Planera och implementera ett medelstort programmeringsprojekt för 1-2 personer.
  • Redovisa projekt på webben


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Webbprogrammering och interaktivitet
Goda kunskaper i Java-programmering.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av seminarier och projektarbete.

  Kursinnehåll:
Kursen omfattar utveckling av avancerade multianvändarsystem över webben med ett fokus på återanvädning av systemkomponenter och programeringsbibliotek.

  Kurslitteratur:
Material och programdokumentation tillgänglig från leverantörer via webben.

  Examination:
PRA1
Seminarier och projekt (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Jalal Maleki
Examinator: Erik Berglund
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/28/2013