studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDD04 Programvarutestning, 4 p / 6 hp
/Software Testing/

För:   CS   D   DAV   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 36
Rek. självstudietid: 124

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Datalogi, Datateknik   Nivå (A-D):D

Huvudområde: Datateknik, Datavetenskap, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datalogi, datavetenskap

  Mål:  IUAE-matris
Förbereder studenterna att:
  • förstå, generalisera och analysera olika testmetoder
  • designa, implementera, förklara, tillämpa och redogöra (muntligt och skriftligt) olika teststrategier och testverktyg
  • jämföra, kritisera, utvärdera, välja olika testmetoder


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Programmering (Java, C, C++), Datastrukturer och algoritmer, erfarenhet att utveckla större program

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsning, lektion och laborationer.

  Kursinnehåll:
Begrepp och tillvägagångssätt vid testning av programvara. Ämnet täcker testning på enhets-, modul- och systemnivå, automatisk och manuell teknik för generering och validering av test data, statisk och dynamisk analys.

  Kurslitteratur:
Copeland, Lee. A Practitioner's Guide to Software Test Design, Artech House Publishers, 2003. ISBN 1-58053-791-X.

  Examination:
TEN1 LAB1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laborationskurs (U,G)
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IDA.
Studierektor: Tommy Färnqvist
Examinator: Peter Bunus
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017