studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2013
 
TDDC77 Objektorienterad programmering, 5,5 p / 8 hp
/Object oriented programming/

För:   IT  

 

Prel. schemalagd tid: 92
Rek. självstudietid: 121

  Utbildningsområde: Teknik

Ämnesgrupp: Informationsteknologi   Nivå (A-D):B

Huvudområde: Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syftar till att studenterna ska lära grundläggande programmering och objektorienterad programmeringsteknik. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • förklara begrepp inom imperativ och objektorienterad programmering
  • strukturera och skriva program på c:a 1000 rader kod i ett objektorienterat programspråk, t.ex. Java.
  • kunna sätta sig in i och använda standardbibliotek för det valda program-språket.
  • felsöka och dokumentera sitt program.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer, samt basgruppsarbete med vinjetter (enligt PBL). Kursen samordnas också med Introduktion till problembaserat lärande.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
Imperativ programmering, objektorienterad programmering, objektorienterad programutvecklingsmetodik, problemlösning, dokumentation och felsökningsstrategier

  Kurslitteratur:
Fastställs senare

  Examination:
UPG1 UPG2 BAS1
Duggor (U,3,4,5)
Projektuppgift (U,3,4,5)
Basgruppsarbete (U,G)
2 hp
4 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IDA.
Studierektor: Tommy Färnqvist
Examinator: Ahmed Rezine
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/16/2012