studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TSIN02 Internetteknik, 6 hp
/Internetworking/

För:   CS   D   DAV   IT   SY   U   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 38
Rek. självstudietid: 122

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Datavetenskap, Datateknik, Informationsteknologi   Nivå (G1,G2,A): A

  Datavetenskap Datorteknik

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att ge kunskaper om "internetworking"-teknologier, med fokus på Internet. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
  • Förklara hur ett internät fungerar, vilka olika komponenter som ingår och varför de ingår.
  • Redogöra för hur Internet fungerar på protokollnivå, vilka protokoll som används, och vad dessa protokoll bidrar med för funktionalitet.
  • Förstå optisk fiberkommunikation, både ur ett komponentperspektiv och dess tillämpning i kärn och accessnät för Internet.
  • Välja/designa ett lämpligt protokoll till en ny applikation beroende på applikationens behov och användningsområde.
  • Beskriva grundläggande principer för källkodning i paketnätverk, internetleverantörers prissättning, specialnätverk för moln och Internet-of-things.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande datavetenskapliga kunskaper

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Datasäkerhet, Digital kommunikation, Bild- och ljudkodning, Radiokommunikation och andra nätverksrelaterade kurser.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar, lektioner samt skriftliga hemuppgifter.

  Kursinnehåll:
Introduktion, Paket- vs kretskopplade nät, TCP/IP-modellen, nätverkslagret (IPv4, IPv6, routrar, switchar, DHCP, mobilitet i LTE, virtuellt kretskopplade nätverk), transportlagret (UDP, TCP), optisk fiberkommunikation, sensornätverk, Internetleverantörers prissättning, molntjänster (Closnätverk), DNS, multisändning, "multicasting", "peer-2-peer", Skypes kommunikation genom NAT), källkodning för paketnätverk (feldöljning, interfoliering "interleaving", flerbeskrivningskodning "multiple description coding", kodning i lager "layered coding", Shannongränser)

  Kurslitteratur:
TCP/IP Protocol Suite, Behrouz A. Forouzan, McGraw-Hill,
Optical Networks: A Practical Perspective, Rajiv Ramaswami, 3rd Edition, Morgan Kaufmann
Networked life, 20 questions and answers, Mung Chiang, Cambridge University Press.


  Examination:
TEN1 UPG1
En skriftlig tentamen. (U,3,4,5)
Inlämningsuppgifter (U,G)
4,5 hp
1,5 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ISY.
Studierektor: Klas Nordberg
Examinator: Guilherme Xavier
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 11/09/2017