studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TNSL20 Grundläggande logistikalgoritmer, 6 hp
/Basic Logistics Algorithms/

För:   FT   SL  

 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 120

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: Logistik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Kursen introducerar studenterna till några modeller av grundläggande logistikproblem, samt algoritmer för deras lösning.
Efter kursen ska deltagarna kunna:
  • Identifiera kritiska uppgifter i projektplanering
  • Tidsplanera maximalt antal icke-motstridiga jobb
  • Optimalt allokera uppgifter till producerande enheter
  • Hitta stabila fördelningar av varor
  • Programera MATLAB rutiner för grundläggande logistiska problem


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande algoritm- och/eller programmeringskoncept.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och lektioner. Föreläsningarna ger den teoretiska bakgrunden, och lektionerna ägnas åt praktiska övningar.

  Kursinnehåll:
  • Tilldelnings- och matchningsproblem
  • Flöden i transportnätverk
  • Övertäcknings och packningsproblem
  • Lokaliseringsproblem
  • Skript och funktioner i MATLAB


  Kurslitteratur:
Fastställs senare

  Examination:
TEN1 UPG1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Inlämningsuppgifter (U,G)
3 hp
3 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: ITN.
Studierektor: Erik Bergfeldt
Examinator: Christiane Schmidt
Ansvarig programnämnd: IndEk&Logistik
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 02/16/2017