studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År :
 
THTY02 Teknisk tyska, 4 p
/Technical German/

För:   D   IT   Y  

  Utbildningsområde: Humaniora

Ämnesgrupp: Tyska   Nivå (A-D):B

  Mål:
Ett aktivt behärskande av grundläggande ord- och frasförråd inom respektive ämnesområden. Förmåga att kunna läsa och förstå mer komplicerade texter inom områdena elektroteknik, elektronik, datateknik och databehandling. En viss förmåga att självständigt kunna uttrycka sig i tal och skrift på det tyska språket. Någon kännedom om de tyskspråkiga ländernas kultur och samhällsskick.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Tyska som B-språk eller motsvarande.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
90 timmars undervisning i form av storseminarier förlagda över tre läsperioder med 30 timmar per period.

  Kursinnehåll:
Repetition av den tyska grammatiken i anslutning till texter med fackspråkligt innehåll. Ordbildning. Inlärning av den grundläggande terminologin inom ämnesområdena elektroteknik, elektronik, datateknik och databehandling Uttals träning. Träning av allmän muntlig och skriftlig färdighet. Läsning och diskussion av längre aktuella artiklar inom ämnesområdena.

  Kurslitteratur:
En skolgrammatik enligt eget val. Bo Inge Andersson: Tysk formlära för högskolebruk med övningsbok och nyckel. Urval ur tyskspråkiga läroböcker inom det tekniska området. Artikelkompendium. Stencilerat material - grammatik, ordkunskap.

  Examination:
TEN2
MUN1
Skriftlig tentamen
Muntlig tentamen
2 p
2 p
 Undervisningsspråk är Tyska.
Institution: ISK.
Studierektor:
Examinator: Daniel Olausson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig utbildningsnämnd: UNY


Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.
Kursplanen gäller för 2002 enligt beslut av utbildningsnämnden i november 2001.


Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/09/2017