studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : Y        
Profil/inriktning : ele        
  Markerar kurser inom huvudområde : Elektroteknik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  7Ht1
  TSKS01 Digital kommunikation A o 4 6*
TSTE86 Digitala integrerade kretsar A o 2 6
TSTE12 Konstruktion av digitala system A v 3 6
   
  7Ht2
  TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar A o 1 6
TSKS01 Digital kommunikation A o 4 6*
TSEK02 Radioelektronik A v 3 6
   
  8Vt1
  TSTE08 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar A o 3 6
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar A v 2 6
TSTE93 Analog konstruktion G2 v 1 6*
TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO A v/o 4 12*
   
  8Vt2
  TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar A o 2 6
TSTE06 Digitala filter A v 3 6
TSTE93 Analog konstruktion G2 v 1 6*
TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO A v/o 4 12*
   
  9Ht1
  TNE071 Mikrovågsteknik A v 1 6
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign A v 2 6*
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer A v 1 6
TSEK11 Utvärdering av IC-krets A v 4 2
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers A v 2 6
TSTE18 Digital aritmetik A v 3 6*
TSTE25 Effektelektronik A v 3 6
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO A v/o 4 12*
   
  9Ht2
  TNE083 Antennteori A v 2 6
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign A v 1 6*
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip A v 1 6
TSTE18 Digital aritmetik A v 3 6*
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion A v 3 6
TSTE85 Lågeffektselektronik A v 2 6
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO A v/o 4 12*