studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : EL        
Profil/inriktning : is        
  Markerar kurser inom huvudområde : Elektroteknik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  3Ht2
  TDDI03 Datorarkitektur G2 v 4 4
   
  4Vt1
  TDIU11 Operativsystem G2 v 3 6
TSIU04 Industriella styrsystem G2 v 4 4
   
  4Vt2
  TDDI11 Programmering av inbyggda system G2 v 2 6
   
  5Ht1
  TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs G2 v 3 8*
TSKS02 Telekommunikation G2 v 1 6*
TSTE25 Effektelektronik A v 3 6
   
  5Ht2
  TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk G2 v 1 4
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs G2 v - 8*
TSKS02 Telekommunikation G2 v 2 6*
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion A v 3 6
   
  6Vt1
  TDDI08 Konstruktion av inbyggda system G2 v 1 4