studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : DI        
Profil/inriktning : DIis        
  Markerar kurser inom huvudområde : Datateknik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  4Vt1
  TDIU11 Operativsystem G2 o 3 6
TDTS04 Datornät och distribuerade system G2 o 2 8
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs G2 v 1 6
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs G1 v 1 4
TGTU01 Teknik och etik G1 v 1 6
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder G1 v 2 10*
   
  4Vt2
  TDDI11 Programmering av inbyggda system G2 o 2 6
TDIU16 Process- och operativsystemprogrammering G2 o 3 4
TAIU06 Matematisk statistik G1 v 4 6
TDDD12 Databasteknik G2 v 4 6
THIU01 Engelska G1 v 1 4
TPTE06 Praktik G2 v - 6
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder G1 v 2 10*
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab G1 v 1 2
   
  5Ht1
  TDDI41 Grundläggande systemadministration G1 o 1 8*
TAIU08 Flervariabelanalys G1 v 3 6
TDDD23 Design och programmering av datorspel A v 2 6
TDDD38 Avancerad programmering i C++ A v 2 6*
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs G2 v 3 8*
TSIU61 Reglerteknik G1 v 2 6
   
  5Ht2
  TDDI07 Distribuerad inbyggd programvara och nätverk G2 o 1 4
TDDI41 Grundläggande systemadministration G1 o 2 8*
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder G2 o 3 4
TAMS11 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs G2 v 4 6
TDDD38 Avancerad programmering i C++ A v - 6*
TDDD49 Programmering i C# och .NET Framework G2 v 3 4
TEIO29 Ledarskap och organisation G1 v 4 6
TFMT13 Mätteknik G1 v 1 4
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs G2 v - 8*
TSEI01 Analog elektronik G1 v 3 8
   
  6Vt1
  TDDD50 Grön IT G2 o 4 4
TDDI08 Konstruktion av inbyggda system G2 o 1 4
TDIU14 Introduktion till examensarbete G2 o 2 4
TDDD97 Webbprogrammering G2 v 3 6
TEIE88 Datajuridisk översiktskurs G1 v 1 4
TSIU04 Industriella styrsystem G2 v 4 4