studiehandbok@lith Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
             
  År : 2014        
  Utbildningsprogram : D        
Profil/inriktning : aiki        
  Markerar kurser inom huvudområde : Informationsteknologi        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  7Ht1
  TDDC17 Artificiell intelligens G2 o 3 6
TDDD08 Logikprogrammering A v 4 6
TDDD23 Design och programmering av datorspel A v 2 6
TDDD53 Avancerad interaktionsdesign A v 1 6
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel A v 3 6*
   
  7ht2
  TSBK03 Teknik för avancerade datorspel A v 3 6*
   
  8Vt1
  TBMI26 Neuronnät och lärande system A v 2 6
TDDD01 Språkteknologi G2 v 4 6
TDDD24 Webbprogrammering och interaktivitet G2 v 3 4
TDDD41 Data Mining - Clustering and Association Analysis A v 3 6
   
  8Vt2
  TDDD48 Automatisk planering A o 1 6
TDDC72 Kognitiv psykologi G1 v 4 6
TDDD26 Utveckling av interaktiva system A v 2 6
   
  9Ht1
  TDDD10 AI-programmering A o 3 6*
   
  9Ht2
  TDDD10 AI-programmering A o 2 6*