studiehandbok@lith Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
             
  År : 2013        
  Utbildningsprogram : ED        
Profil/inriktning : ts        
  Markerar kurser inom huvudområde : Elektroteknik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  7Ht1
  TNE058 Halvledarteknik och tillverkning A o 3 12*
TNE064 Digital kommunikationselektronik A v 4 12*
   
  7Ht2
  TNE058 Halvledarteknik och tillverkning A o 2 12*
TNE064 Digital kommunikationselektronik A v 4 12*
   
  8Vt1
  TNE062 RF Systemutveckling A o 2 12*
TNE090 Trådlösa sensornätverk A v 3 6
   
  8Vt2
  TNE062 RF Systemutveckling A o 4 12*
TNK080 Trådlösa kommunikationssystem A v 1 6
   
  9Ht1
  TNE071 Mikrovågsteknik A v 1 6
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign A v 2 6*
   
  9Ht2
  TNE083 Antennteori A v 2 6
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign A v 1 6*