studiehandbok@lith Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
             
  År : 2013        
  Utbildningsprogram : ED        
Profil/inriktning : sl        
  Markerar kurser inom huvudområde : Elektroteknik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  7Ht1
  TNE058 Halvledarteknik och tillverkning A o 3 12*
TNE024 Molekylär fysik A v 2 6
   
  7Ht2
  TNE058 Halvledarteknik och tillverkning A o 2 12*
   
  8Vt1
  TNE091 Effektelektronik I G2 v 1 6
   
  8Vt2
  TNE092 Effektelektronik II A v 2 6
TNE093 Solcellsteknik G2 v 1 6
   
  9Ht2
  TNE083 Antennteori A v 2 6