studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2015        
  Utbildningsprogram : GDK        
Profil/inriktning : GDK        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  TNGD29 Grafisk teknik och processer G1 o 1 8*
TNGD30 Omvärldsorientering 1 G1 o - 2*
TRTE11 Medierad kommunikation G1 o 4 6
TRTE15 Konstvetenskap och visuell kultur G1 o 2 6*
   
  1Ht2
  TNGD13 Typografi och layout G1 o 3 8
TNGD29 Grafisk teknik och processer G1 o 1 8*
TNGD30 Omvärldsorientering 1 G1 o - 2*
TRTE15 Konstvetenskap och visuell kultur G1 o 2 6*
   
  2Vt1
  TEIE54 Immaterialrätt G1 o 2 6
TNGD24 Grafisk design projekt 1- tryckta medier G1 o 1 8*
TRTE09 Visuell retorik G1 o 3 4
TNKA55 Manus, Storytelling och Copy G1 v 4 6
   
  2Vt2
  TEIE56 Marknadskommunikation G1 o 3 6
TNGD05 Digital bildbehandling G1 o 2 6
TNGD24 Grafisk design projekt 1- tryckta medier G1 o 1 8*
   
  3Ht1
  TDDC61 On-line produktion G1 o 2 6
TDDD58 Interaktionsdesign - Projekt G2 o 1 12*
TEIO36 Projektmetodik G1 o 3 4*
TNGD31 Omvärldsorientering 2 G1 o - 2*
THEN23 Engelska G1 v 4 6*
   
  3Ht2
  TDDD58 Interaktionsdesign - Projekt G2 o 1 12*
TEIO36 Projektmetodik G1 o 2 4*
TNGD10 Rörliga medier G2 o 3 6
TNGD31 Omvärldsorientering 2 G1 o - 2*
THEN23 Engelska G1 v 4 6*
   
  4Vt1
  TEIE51 Företagsekonomi G1 o 2 6
TNGD22 Grafisk profilering & varumärken G1 o 3 10*
TNKA08 Retorik G1 o 1 6
TNKA55 Manus, Storytelling och Copy G1 v 4 6
   
  4Vt2
  TNGD21 Grafiskt designprojekt - Yrkesvillkor med arbetsplatsförläggning G2 o 1 8
TNGD22 Grafisk profilering & varumärken G1 o 3 10*
   
  5Ht1
  TNGD11 Informationsdesign G2 o 2 6
TNGD28 Grafiskt designprojekt med internationell inriktning G2 o 3 12*
TNGD31 Omvärldsorientering 2 G1 o - 2*
TEIO24 Projektledning G2 v 4 4*
THEN23 Engelska G1 v 4 6*
TNGD25 3D Grafik G2 v 1 8*
TRTE13 Visuell teori G1 v 4 6
   
  5Ht2
  TNGD28 Grafiskt designprojekt med internationell inriktning G2 o 3 12*
TNGD31 Omvärldsorientering 2 G1 o - 2*
TDDC63 Interaktiv form G2 v 4 6
TEIO24 Projektledning G2 v 4 4*
THEN23 Engelska G1 v 4 6*
TNGD18 Digital bildproduktion G2 v 2 6
TNGD25 3D Grafik G2 v 1 8*
   
  6Vt1
  TNGD23 Vetenskaplig metod G2 o 3 6
TNGD09 Tidskriftsdesign och -produktion G2 v 4 6
TNGD16 Förpackningsdesign och produktdisplay G2 v 2 6
TNGD17 Prepress och tryckteknik G2 v 1 6
TNGD26 Informationsdesign för wayshowing G2 v 1 6