studiehandbok@lith Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
             
  År : 2013        
  Utbildningsprogram : ED        
Profil/inriktning : ED        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht0
  TNA001 Matematisk grundkurs G1 o - 6*
   
  1Ht1
  TNA001 Matematisk grundkurs G1 o - 6*
TND012 Programmering grk G1 o - 6
TNE094 Digitalteknik och konstruktion G1 o - 12*
   
  1Ht2
  TNA002 Linjär algebra G1 o - 6
TNE094 Digitalteknik och konstruktion G1 o - 12*
   
  2Vt1
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TNA003 Analys I G1 o 2 6
TNA005 Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap G1 o 4 6*
TNGE37 Kretsteori G1 o 1 6
   
  2Vt2
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TNA004 Analys II G1 o 2 6
TNA005 Tillämpad matematik i teknik och naturvetenskap G1 o 4 6*
TNGE20 Analog elektronik 1 G1 o 1 6
   
  3Ht1
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f - 1,5*
TNA006 Analys III G1 o 3 6
TNE043 Mekanik och vågfysik G2 o 1 6
TNGE25 Analog elektronik 2 G2 o 2 6*
   
  3Ht2
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f - 1,5*
TNA007 Vektoranalys G2 o 4 6
TNE097 Mikrodatorsystem G2 o 3 6
TNGE25 Analog elektronik 2 G2 o 1 6*
   
  4Vt1
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TNE056 Ellära och elektromagnetism G2 o 3 6*
TNE087 Metoder och processer vid elektronikproduktion G1 o 2 6
TNG032 Tillämpad transformteori G2 o 4 6
   
  4Vt2
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TNE056 Ellära och elektromagnetism G2 o 2 6*
TNG006 Matematisk statistik G2 o 1 6
TNG015 Signaler och system G2 o 3 6
TPTE06 Praktik G2 v 6
   
  5Ht1
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f - 1,5*
TNE057 Mikrodatorsystem G2 o 1 6
TNE088 RF-elektronik G2 o 4 6*
TNG028 Reglerteknik G2 o 2 6
   
  5Ht2
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f - 1,5*
TNE088 RF-elektronik G2 o 4 6*
TNG022 Modellbygge och simulering G2 o 1 6
TNG033 Programmering i C++ G2 o 3 6
   
  6Vt1
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TNE041 Modern fysik G2 o 2 6
TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning G2 o 16*
TNG041 Vetenskaplig metodik, källkritik och rapportskrivning G2 o 2
TEIE53 Industriell ekonomi G1 v 1 6
TKMJ24 Miljöteknik G1 v 2 6
TNKA08 Retorik G1 v 1 6
   
  6Vt2
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TNE095 Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning G2 o 16*
TNGE38 Kretsteori f.k. G2 o - 6
TEIE95 Affärsrätt I G1 v 2 4
TFKE52 Grundläggande kemi G1 v 2 6
TND004 Datastrukturer G2 v 3 6