studiehandbok@lith Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
             
  År : 2013        
  Utbildningsprogram : ED        
Profil/inriktning : ED        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  7Ht1
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f - 1,5*
TNE058 Halvledarteknik och tillverkning A o 3 12*
TEIO87 Projektledning G2 v 1 6*
TNE024 Molekylär fysik A v 2 6
TNE064 Digital kommunikationselektronik A v 4 12*
   
  7Ht2
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f - 1,5*
TNE058 Halvledarteknik och tillverkning A o 2 12*
TEIO87 Projektledning G2 v 1 6*
TGTU49 Teknikhistoria G1 v 3 6
TNE064 Digital kommunikationselektronik A v 4 12*
   
  8Vt1
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TEIE54 Immaterialrätt G1 v 2 6
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering G2 v 2 6*
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter G2 v 4 6*
TGTU60 Informationssökning G1 v - 1,5
TKMJ15 Miljömanagement G1 v 4 6
TNE062 RF Systemutveckling A v 2 12*
TNE090 Trådlösa sensornätverk A v 3 6
TNE091 Effektelektronik I G2 v 1 6
TNK067 Människa-system-interaktion G2 v 1 6
TNKA08 Retorik G1 v 1 6
   
  8Vt2
  TGTU55 Forskning vid LiTH G1 f 1,5*
TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering G2 v 3 6*
TEIO20 Entreprenörskap och start av nya verksamheter G2 v 4 6*
TGTU76 Vetenskapsteori G1 v 4 6
TNE062 RF Systemutveckling A v 4 12*
TNE092 Effektelektronik II A v 2 6
TNE093 Solcellsteknik G2 v 1 6
TNK080 Trådlösa kommunikationssystem A v 1 6
   
  9Ht1
  TNE071 Mikrovågsteknik A v 1 6
TNE085 Projektkurs , CDIO A v 3 12*
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign A v 2 6*
   
  9Ht2
  TNE083 Antennteori A v 2 6
TNE085 Projektkurs , CDIO A v 3 12*
TNE089 Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign A v 1 6*