studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
 
År : 2017
 
, p
//

För:  

  Utbildningsområde:

Ämnesgrupp:   Nivå (A-D):

  Mål:


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:


  Kursinnehåll:


  Kurslitteratur:


  Examination:
 Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig utbildningsnämnd:
Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: