studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2017        
  Utbildningsprogram : D        
Profil/inriktning : kom        
  Markerar kurser inom huvudområde : Elektroteknik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  7Ht1
  TSDT14 Signalteori A o 1 6
TSKS01 Digital kommunikation A o 4 6*
TSKS15 Detektion och estimering av signaler A o 2 6
TDTS06 Datornät G2 v 1 6
   
  7Ht2
  TSKS01 Digital kommunikation A o 4 6*
TSEK02 Radioelektronik A v 3 6
TSIN02 Internetteknik A v 1 6
TSRT78 Digital signalbehandling A v 2 6
   
  8Vt1
  TSBK08 Datakompression A v 2 6
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar A v 2 6
TSKS13 Trådlös kommunikation A v 4 6
   
  8Vt2
  TSBK02 Bild- och ljudkodning A v 4 6
TSKS14 Flerantennkommunikation A v 2 6
   
  9Ht1
  TSIN01 Informationsnät A o 3 6
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers A v 2 6
TSIT03 Kryptoteknik A v 2 6
TSKS05 Kommunikationssystem CDIO A v 4 12*
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning A v 1 6
   
  9Ht2
  TSKS05 Kommunikationssystem CDIO A v 4 12*