studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
             
  År : 2015        
  Utbildningsprogram : EL        
Profil/inriktning : ee        
  Markerar kurser inom huvudområde : Elektroteknik        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  4Vt1
  TMEI01 Elkraftteknik G1 v 3 6
TSIU04 Industriella styrsystem G2 v 4 4
   
  5Ht1
  TFMT08 Mätteknik M G2 v 3 6
TMMI44 Termodynamik G1 v 2 6
TMMI69 Strömningslära och värmeöverföring G1 v 3 6
   
  5Ht2
  TSTE19 Effektelektronik A v 3 6
   
  6Vt1
  TSFS04 Elektriska drivsystem G2 v 4 6