studiehandbok@lith Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida
             
  År : 2013        
  Utbildningsprogram : PRO        
Profil/inriktning : PRO        

*) Kurser som sträcker sig över mer än en läsperiod
       
   
   
             
  Kurskod Kursnamn Nivå VOF Block Kurs-hp
   
  1Ht1
  NBID21 Molekylärfysiologi A o 1+3 6
TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 2 6*
TFKE44 Växelverkan och igenkänning i biomolekylära system A o 4 6
   
  1Ht2
  TFKE33 Livsvetenskaplig forskningsöversikt A o 4 6*
TFKE35 Biomolekylär strukturanalys A o 2 6
TFKE48 Biomolekylära sjukdomsprocesser A o 1 6
   
  2Vt1
  NBID35 Immunological Techniques A v 1+2 6
NBID36 Gene Expression Analysis A v 3+4 6
TFKE40 Tillämpad strukturbiologi A v 4 6*
TGTU01 Teknik och etik G1 v 4 6
   
  2Vt2
  TFKE41 Proteomik A o 3 6
TEAE01 Industriell ekonomi, grundkurs G1 v 2 6
TFKE40 Tillämpad strukturbiologi A v 4 6*
TGTU76 Vetenskapsteori G1 v 4 6
TVFA01 Bioteknik och läkemedel A v 2 6
   
  3Ht1
  NKED82 Biomolekylär design A o 1 6
THFR05 Kommunikativ franska G1 v 3 6*
THSP05 Kommunikativ spanska G1 v 3 6*
THTY05 Kommunikativ tyska G1 v 3 6*
   
  3Ht2
  NKED80 Kombinatorisk proteinteknik A o 1 6
NVFA09 Farmakologi G2 v 3 6
TGTU49 Teknikhistoria G1 v 3 6
THFR05 Kommunikativ franska G1 v 4 6*
THSP05 Kommunikativ spanska G1 v 4 6*
THTY05 Kommunikativ tyska G1 v 4 6*
TKMJ24 Miljöteknik G1 v 3 6