IUAE-matris TDDD17 Informationssäkerhet, fk - 2011

2011  TDDD17  Informationssäkerhet, fk   I     U     A    EXAKOD   KOMMENTAR
1 MATEMATISKA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAPLIGA KUNSKAPER  
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen             
1.2 Kunskaper i teknikvetenskapliga ämnen  x   x   x  TEN1, UPG2, LAB1  Datalogi 
1.3 Fördjupade kunskaper i något/några tillämpade ämnen     x   x  TEN1, UPG2, LAB1  Informationssäkerhet 
2 INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
2.1 Ingenjörsmässigt/vetenskapligt tänkande och problemlösning     x   x  TEN1, UPG2, LAB1   
2.2 Experimenterande och kunskapsbildning     x   x  TEN1, UPG2, LAB1   
2.3 Systemtänkande     x   x  TEN1, UPG2, LAB1   
2.4 Individuella färdigheter och förhållningssätt  x   x   x  TEN1, UPG2, LAB1   
2.5 Professionella färdigheter och förhållningssätt        x  TEN1, UPG2, LAB1   
3 FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH KOMMUNICERA  
3.1 Förmåga att arbeta i grupp        x  UPG2   
3.2 Förmåga att kommunicera     x   x  UPG2   
3.3 Förmåga att kommunicera på främmande språk        x  UPG2  Engelska 
4 PLANERING, UTVECKLING, REALISERING, DRIFT OCH AFFÄRSMÄSSIGT FÖRVERKLIGANDE AV TEKNISKA PRODUKTER, SYSTEM OCH TJÄNSTER MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV  
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling             
4.2 Företags och affärsmässiga villkor     x        
4.3 Att planera system     x     TEN1, UPG2, LAB1   
4.4 Att utveckla system     x   x  TEN1, UPG2, LAB1   
4.5 Att realisera system     x   x  TEN1, UPG2, LAB1   
4.6 Att ta i drift och använda          TEN1, UPG2, LAB1   
5 PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV  
5.1 Samhälleliga villkor             
5.2 Ekonomiska villkor             
5.3 Att planera forsknings- och utvecklingsprojekt     x     UPG2   
5.4 Att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt             
5.5 Att rapportera och redovisa forsknings- och utvecklingsprojekt     x     UPG2