Kursnamn
Analytisk miljökemi, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde
  Kurskod   HTVC01
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Förkunskap

Kemi, 40 p, varav skall ingå kurser i oorganisk kemi och analytisk miljökemi.
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Analytisk miljökemi
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HTVC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C